Hundar och husdjur

Ring JournumretHundar skall hållas kopplade inom området och du skall plocka upp efter din hund. Nedan kan du läsa vilka regler som gäller inom hela kommunen


Hundar skall hållas kopplade inom centrum hela året. I övrigt skall hundar hållas kopplade på försäljningsplats medan torghandel pågår, på lekplats samt under perioden från och med den 1 maj till och med den 30 september i park och på planteringsplats.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Av 2 och 3 §§ framgår att regleringen i detta stycke endast omfattar offentliga platser och vissa med offentliga platser jämställda områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Visa hänsyn ta upp efter Er hund