Sophantering

Ring JournumretEn hel och ren bostadsmiljö betyder mycket för trivseln och grannsämjan i fastigheten. Sopstopp och överfulla soprum leder även till höga hanteringskostnader – pengar som istället skulle kunna användas för ökad trivsel i området. Tänk därför på följande:


För parhusen i Hylteberga åligger det respektive hyresgäst att själv sköta sin sophantering.

Vår miljö
Sophanteringen är en viktig del i Pörte ABs hållbarhetsarbete. Genom kontinuerlig dialog med hyresgästerna är ambitionen att ta ett gemensamt ansvar för sop- och källsorteringen i fastigheterna.