Sophantering

Ring JournumretEn hel och ren bostadsmiljö betyder mycket för trivseln och grannsämjan i fastigheten. Sopstopp och överfulla soprum leder även till höga hanteringskostnader – pengar som istället skulle kunna användas för ökad trivsel i området. Tänk därför på följande:


För allas trivsel var vänliga att sortera Era sopor i enlighet med skyltningen i våra soprum.
Knyt alltid ihop soppåsen ordentligt innan du kastar den
Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund
Kartonger viks ihop och kastas i soprummet.
Använd inte soprummen vid utflyttning eller för större föremål såsom sängar och garderober, dessa slängs på en miljöstation / återvinningsstation.

Vår miljö
Sophanteringen är en viktig del i Pörte ABs hållbarhetsarbete. Genom kontinuerlig dialog med hyresgästerna är ambitionen att ta ett gemensamt ansvar för sop- och källsorteringen i fastigheterna.